ORIENTACIONS per a la COORDINACIÓ

Informació de l'itinerari


Aquest itinerari tracta l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura lligada als continguts propis de cada matèria. Es parteix del principi que l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió escrita comença a l’educació infantil, abans que els nens i les nenes dominin el codi escrit, i continua al llarg de tota la vida.

Els resultats en les diferents proves externes aplicades a l’alumnat de secundària mostren un nivell de competència molt per sota del desitjat. Aquests resultats demanen una reflexió sobre l’ensenyament de l’escriptura al llarg de l’educació obligatòria i un canvi en les pràctiques docents actuals.

L'itinerari s'estructura en tres parts:
 • Punt de partida. Les activitats d’escriptura que ja es fan al centre, contrastades amb els continguts i els criteris d’avaluació proposats en el currículum de cada matèria.
 • Camí. Reflexió conjunta a partir de la pràctica, de la veu dels experts i de l’experimentació d’una activitat d’expressió escrita a l’aula
 • Punt d’arribada. Millora del nivell d’escriptura de l’alumnat del centre a partir dels acords presos sobre criteris comuns i aspectes a consolidar sobre la pràctica de l’expressió escrita des de les matèries.


Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest itinerari són:

 • Millorar el nivell d’escriptura de l’alumnat.
 • Unir esforços de tot el professorat del centre i ser més eficients.
 • Conèixer i apropiar-se dels continguts i dels criteris d'avaluació amb relació a les activitats d'escriptura des de les matèries.
 • Consensuar criteris i pràctiques sobre l’escriptura.
 • Conèixer i compartir maneres de treballar a partir d'experiències d'altres centres educatius.
 • Dissenyar, experimentar i avaluar, de manera coordinada, una pràctica d'escriptura.
 • Valorar les experimentacions i arribar a acords sobre els aspectes a consolidar com a departaments amb relació al tema.
 • Definir models organitzatius de centre que milloraran la coordinació dels diferents departaments.

Continguts

Els continguts es presenten en quatre fases. Aquestes fases estan dissenyades amb unes activitats que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica; propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, així com el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

 • En la fase inicial reflexionarem entorn del que fem sobre escriptura.
 • En la fase de planificació plantejarem com escriure des de les matèries.
 • En la fase de construcció i experimentació dissenyarem una pràctica d'escriptura i l'experimentarem a l'aula.
 • En la fase final avaluarem la formació i arribarem a acords sobre els aspectes a consolidar.

Carpeta de formació

Aquesta carpeta recull de manera organitzada els documents elaborats durant el procés de formació.
En aquest itinerari es proposa incloure a la carpeta els documents següents:

 • Punt de partida
 • Planificació de les propostes per experimentar
 • Disseny de l'experimentació
 • Pla d’acció de centre
 • Resultats i valoració de l'experimentació a l'aula
 • Informe d'avaluació i aspectes a consolidar