Activitat 2: Acords sobre els aspectes a consolidar
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Acordar els aspectes a consolidar, com a centre, a partir de l’anàlisi anterior.


Anota
Amb aquesta activitat podreu acabar l'elaboració del document "Informe d'avaluació i aspectes a consolidar". Aquest document forma part de la carpeta de formació.Orientacions


(grupal) 1. Ompliu l'informe d'avaluació.

Aquest document, més que un document de tràmit, ha de ser també un document que reculli aspectes que es concretin en la pràctica de l’escola i que siguin realistes.

Aquest informe ha de contenir els apartats següents, que es determinaran després de les sessions de treball:

  • Autodiagnosi de centre: abans i ara.
  • Posada en comú. Què consolidem de cada aspecte?
  • On ho recollirem? En quins documents de centre?
  • Què podem fer per anar més enllà?
Material per a la carpeta de formació