Activitat 1: Valoracions sobre l'experimentació a l'aulaimatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Recuperar les preguntes inicials de l'autodiagnosi i veure en quina mesura s’ha avançat individualment i col·lectivament.
 • Posar en comú les valoracions de l’experimentació per determinar els punts forts i els aspectes a millorar com a centre.


Anota
Amb aquesta activitat podreu començar a elaborar el document "Informe d'avaluació i aspectes a consolidar". Aquest document forma part de la carpeta de formació.


Orientacions de treball


Per compartir les valoracions individuals de l'experimentació a l'aula, us proposem els punts següents per a la posada en comú.


- Quins són els punts forts i en què cal millorar?

 • Per què s’escriu a l’aula? Propòsits del text escrit.
 • Com ensenyem a escriure? Fases i procés.
 • Què i com avaluem?

- Què consolidem de cada aspecte?

 • Per què s’escriu a l’aula? Propòsits del text escrit.
 • Com ensenyem a escriure? Fases i procés.
 • Què i com avaluem?

- Preguntes per enfocar el debat:

 • Què hauríem d’incloure en la programació curricular?
 • Com ho pensarem en la pràctica? Farem propostes per equips docents? Per departaments?
 • En quins aspectes revertiran aquestes pràctiques en la millora del centre?
 • Què pot fer cadascú des del seu espai d’influència envers l’objectiu de millora (des de la tutoria, departament, aula?
 • Què pot fer la direcció del centre per facilitar aquesta millora?
Material


Material per a la carpeta de formació