Informació de la fase de construcció i experimentació

ORIENTACIONS

Fase 3: Orientacions per a la coordinació


Fase de construcció i d'experimentació

BLOC 1: Disseny d'una pràctica d'escriptura

Objectius:

  1. Dissenyar una pràctica d’escriptura dins d’una proposta de treball de la programació en curs.

  2. Aprofundir en pautes metodològiques concretes que ajudin al disseny de la pràctica:
  • Per què s’escriu a l’aula? Propòsits i formats del text.
  • Com ensenyem a escriure? Fases i procés
  • Què i com avaluem?
BLOC 2: Experimentació d’una pràctica d’escriptura

Objectius:

  1. Compartir les propostes dissenyades individualment amb la resta de companys i companyes per fer-hi aportacions de millora

  2. Experimentar la proposta dissenyada i recollir-ne les valoracions.


Temps orientatiu de treball conjunt previst per a aquesta fase:

  • Bloc 1: 6 hores
  • Bloc 2: 3 hores


Temps orientatiu de treball individual previst per a aquesta fase:

  • 10 hores