Fase 3. Bloc 2: Experimentació d'una pràctica d'escriptura a l'aula
Durada orientativa de la fase: 9 hores
Objectius

 • Compartir les propostes dissenyades individualment amb la resta de companys i companyes i fer-hi aportacions de millora.
 • Experimentar la proposta dissenyada i recollir-ne les valoracions.Activitats

 • Activitat 1: Revisió i contrast del disseny
 • Activitat 2: Aplicació a l'aula
 • Activitat 3: Valoració de l'experimentació

ORIENTACIONS

Bloc 2: Orientacions per a la coordinació
Experimentació d'una pràctica d'escriptura


 1. Abans de l’experimentació és important destinar un temps perquè hi hagi un intercanvi entre els companys per contrastar i millorar les propostes, a partir del treball que haurà fet cadascú. Aquesta activitat s’ha de plantejar com una anàlisi constructiva en què els companys, en petit grup, facin aportacions per millorar les propostes dels altres.

 2. Les noves aportacions i els canvis que s’introdueixin en el "Pla d'acció de centre" s’han de destacar d’alguna manera per diferenciar-les de la primera proposta.

  1. Cal preveure de quina manera es recolliran les valoracions en el moment de l’experimentació.

 3. Hi ha diferents possibilitats, en funció de les preferències i de les circumstàncies de cada professor i de cada grup d'alumnes:
  • Pautes d’observació perquè les ompli el professor després de l’experimentació.
  • Observador extern a l’aula que prengui notes a partir d’una pauta.
  • Enregistrament de les sessions a l’aula.
  • Altres.

 4. És important fer participar activament l’alumnat en la valoració de l’experiència i recollir-ne les opinions.

 5. Preveure com es recolliran les evidències de les produccions de l’alumnat.