Activitat 3: Valoració de l'experimentacióimatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Recollir evidències de les produccions de l’alumnat
 • Recollir les valoracions de l’alumnat
 • Valorar la posada en pràctica de la proposta dissenyada, tenint en compte l’avaluació personal i les aportacions de l’alumnat


Anota
Us proposem valorar, de forma individual, l'activitat experimentada a partir d'unes preguntes d'anàlisi i de reflexió.

Aquest és un document individual per a la carpeta de formació.


Orientacions de treball


Individual1. Un cop s’hagi fet l’experimentació de l’activitat a l’aula, feu-ne la valoració individual. Els punts que trobareu al document per a l'anàlisi de la pràctica experimentada us poden guiar.

És interessant tenir també en compte les opinions de l’alumnat i recollir-ne les produccions, ja que són evidències de la feina feta. Per això, s’adjunta al final un document per recollir les valoracions de l’alumnat.VALORACIÓ INDIVIDUAL DEL PROFESSORAT

Punts a destacar sobre:

 • Per què s’escriu a l’aula? Propòsits del text escrit.
 • Com ensenyem a escriure? Fases i procés.
 • Què i com avaluem?Punts a millorar sobre:

 • Per què s’escriu a l’aula? Propòsits del text escrit.
 • Com ensenyem a escriure? Fases i procés.
 • Què i com avaluem?
 • Què t'aporten els comentaris de l'alumnat?
 • Mostra de produccions. Escull tres mostres de les produccions fetes per l'alumnat, que identifiquin tres nivells de resolució de la tasca.

VALORACIÓ DE L'ALUMNAT

 • Identifica algun moment de l'activitat on consideris que has après i digues per què.
 • Identifica algun moment que t'hagi motivat especialment i digues per què.
 • Què canviaries d’aquesta activitat?

Material per a la carpeta de formació