Fase 3. Bloc 1: Disseny d'un pràctica d'escriptura a l'aula
Durada orientativa de la fase: 10 hores
Objectius

  • Aprofundir amb pautes metodològiques concretes que ens ajudin al disseny de la pràctica, presentades en tres parts: Per què s'escriu a l'aula? Com ensenyem a escriure? Què i com avaluem?
  • Dissenyar una pràctica d'escriptura dins d'una proposta de treball de la programació en curs, tenint en compte el material de formació que s'adjunta en aquest bloc.Activitats

  • Activitat 1: Elaboració del document "Disseny de l'experiència"
  • Activitat 2: Per què s'escriu a l'aula? Propòsits i formats del text escrit
  • Activitat 3: Com ensenyem a escriure? Fases i procés
  • Activitat 4: Què i com avaluem?

ORIENTACIONS

Bloc 1: Orientacions per a la coordinacióDisseny d'una pràctica d'escriptura

  1. L’objectiu del bloc 1 és el disseny d'una pràctica per experimentar a l'aula. Es proposen unes lectures al voltant de tres eixos: propòsits i formats dels textos, com ensenyem a escriure i com avaluem. Es planteja la lectura de forma individual on cadascú decidirà què vol llegir.

  2. Una altra opció és que el disseny de la pràctica no sigui individual, sinó que sigui per parelles, per exemple. Dos professors del mateix nivell poden dissenyar i experimentar una pràctica en paral·lel.

  3. Al final de cada part d’aquest bloc, hi ha una taula on es poden recollir els aspectes del material de referència que han estat aprofitats per cadascú a l’hora de preparar la pràctica. S’ha de respondre la pregunta “Què i com puc aprofitar el material de referència en relació amb les preguntes del document de planificació?”

  4. Aquesta taula de resum de les tres parts d’aquest bloc 1, pot ser motiu de reflexió individual o de reflexió en petit grup. Si escau, també es pot fer un debat o reflexió en el gran grup.