Activitat 2: Per què s’escriu a l’aula? Propòsits i formats del text escrit

Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:


 • Treballar alguns documents de referència per dissenyar la pràctica d’escriptura.
 • Focalitzar en els aspectes a tenir en compte pel que fa al propòsit i al format dels textos que escriurà l’alumnat.
 • Concretar aquests aspectes en el disseny de la pràctica


Resum de la proposta de treball
Us proposem la lectura de set documents de referència i la reflexió posterior al seu voltant.
A la segona part de l'activitat us demanem que concreteu en una taula les aportacions que us emporteu de cada lectura.


Orientacions de treball


Informació

1. Seleccioneu el material de referència que us interessi consultar, a partir de la informació que s'ofereix a continuació. Podeu descarregar-lo des de l'enllaç corresponent.

a) Preguntes per planificar l'escrit. CASSANY, Daniel. La cuina de l’escriptura. Barcelona: Ed. Empúries, 1993, p. 47.

Relació de preguntes per fer-se prèviament a la planificació d'un text escrit relacionades amb:
 • Propòsit
 • Audiència (receptor)
 • Autor (emissor)
 • Escrit (missatge)b) Relacions entre el propòsit i la forma del text escrit.
Adaptat de Write Ways: Modelling Writing Forms by Lesley Wing Jan (Oxford University Press, 1991).


Taula que recull exemples de les relacions entre el propòsit i la forma del text escrit.c) Tipus de textos. Marc conceptual per a la prova PISA 2009.


Taules amb la classificació dels tipus de textos, segons el marc conceptual per a la Prova PISA, recollit pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Material elaborat a partir del document:
Competència lectora: marc conceptual per a l'avaluació PISA 2009 [Consulta: 24 novembre 2015]d) Escriure a través del currículum. Writing across the curriculum [Consulta: 24 novembre 2015]

Document complementari en anglès que ofereix guies amb totes les possibilitats d’escriptura des de les àrees, classificades en tres apartats:

 • escriptura informal
 • escriptura semi-formal
 • escriptura formale) DOLCET, Jordi. http://seminaritactic.blogspot.com.es/2012/04/per-escriure-amb-les-tic-quins-recursos.html [Consulta: 24 novembre 2015]

L’objectiu d’aquesta presentació és donar a conèixer els principals recursos i eines existents a la xarxa que el docent pot utilitzar en l’acte d’escriure a l’aula. S’estructura en tres grans apartats. El primer fa una introducció sobre el perquè s’escriu a l’escola (per plaer i per aprendre) i s’explica quin paper tenen dels models textuals per a la creació de textos. La segona part és una breu reflexió sobre els nous entorns de lectura i escriptura i les noves tipologies textuals relacionades amb l’eclosió de les TIC a la nostra societat. I a la tercera es presenten els recursos agrupats segons la finalitat de l’escriptura a l’aula.
Activitat


2. Què i com podem aprofitar el material de referència?

Utilitzeu les preguntes següents per omplir la taula, i anoteu allò que us interessi per dissenyar la vostra proposta.

 • Quines oportunitats ofereix el tema per treballar la competència lingüística?
 • Quin tipus de textos?
 • Què necessito saber sobre aquest tipus de text?
 • Amb quins propòsits hauran d’escriure? A qui dirigiran el text?
 • Seran textos individuals o de grup?
 • Quin serà el format final dels textos?
 • Quina visibilitat tindran? Es publicaran? On?
Document Per què s’escriu a l’aula? Propòsits i formats del text escrit
Preguntes per planificar l’escrit
Relacions entre el propòsit i la forma del text escrit
Tipus de textos. Marc conceptual per a la prova PISA 2009
Writing across the curriculum
Per escriure amb les TIC, quins recursos tenim a l’abast?

Podeu descarregar el full de treball Com ensenyem a escriure?
Materials