Activitat 1: Elaboració del document "Disseny de l'experiència"imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Elaborar un document individual, durant aquest bloc, a partir del material que s’aporta.
  • Integrar l’experimentació dins de la programació del curs actual.
  • Preveure una temporització i un calendari realistes.


Anota
Us proposem un document per guiar la planificació de l’activitat que heu de dissenyar. Aquesta activitat no ha de suposar un treball extra, sinó que ha de ser una de les activitats que tingueu actualment programades.
Les lectures que es proposen en aquest bloc us poden ajudar en l'elaboració de l'activitat.
Aquest document s'ha d'anar elaborant i completant al llarg d'aquest primer bloc.


Orientacions de treball


Individual 1. Prèviament a l'elaboració del document, llegiu el guió per al disseny de l'experimentació, on trobareu la proposta de taula per planificar l'activitat. Tingueu en compte que es tracta d'un document individual de treball, de reflexió i de formació. Per tant, tots els aspectes que contingui han de ser concrets i realistes.

Material per a la carpeta de formació