Fase 2: Com escriure des de les matèries?
Durada orientativa de la fase: 4 hores
Objectius

 • Contrastar el que fem i el que volem fer amb el que diu la teoria.
 • Analitzar una proposta per veure com es pot aplicar la teoria a la pràctica.Activitats

 • Activitat 1: Què diuen els experts
 • Activitat 2: Idees clau per escriure des de les matèries
 • Activitat 3: Anàlisi de propostes
 • Activitat 4: Elaboració del document "Planificació de les propostes per experimentar"

ORIENTACIONS

Fase 2: Orientacions per a la coordinació


La fase de planificació té dos objectius:

 1. Contrastar el que fem i el que volem fer amb el que diu la teoria.
 2. Analitzar diverses propostes per veure com es pot aplicar la teoria a la pràctica.Orientacions per a la persona coordinadora:

 • Les propostes que es presenten són un exemple de pràctiques reals que es duen a terme en centres catalans. No es tracta en cap cas d’un model tancat i acabat. Un dels objectius d’aquesta anàlisi és veure com s’hi poden introduir millores.


 • Les pautes d’anàlisi han de propiciar la visió constructiva de les propostes. D’una banda, es tracta de distingir quins són els punts que es poden transferir a les pràctiques que s’han de dissenyar en la fase següent. De l’altra, de veure les possibilitats de millora.


 • Temps aproximant per a la fase: 4 hores