Activitat 4: Elaboració del document "Planificació de les propostes per experimentar"
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Recollir en un document les activitats que es dissenyaran, per part de cada participant, i que s'experimentaran en la fase 3.


Anota
Us proposem:

  • Recollir les propostes de les activitats que es dissenyaran per a l’experimentació a l’aula.
  • Destacar algun aspecte que es vulgui desenvolupar en relació amb els propòsits del text, amb com ensenyem a escriure o amb l’avaluació.
  • Incloure la data per tenir acabat el bloc de disseny de l’activitat.


Aquest és el segon document de la carpeta de formació i serà la base per al document "Pla d’acció", del bloc d’experimentació.


Material per a la carpeta de formació
Carpeta de formació Guia per a l'elaboració del document Planificació de les propostes per experimentarORIENTACIONS

Activitat 4: Orientacions per a la coordinació

Elaboració del document "Planificació de les propostes per experimentar"

Aquesta activitat té com a finalitat recollir en un document per a la carpeta de formació les propostes de les activitats que es dissenyaran per a l’experimentació a l’aula. Es destacarà algun aspecte que es vulgui desenvolupar en relació amb els propòsits del text, amb com ensenyem a escriure o amb l’avaluació. També s’inclourà la data per tenir acabat el bloc de disseny de l’activitat. Aquest document servirà de base, més endavant, per al document “Pla d’acció” del bloc 2 de la fase 3: experimentació.