Activitat 2: Idees clau per escriure des de les matèries
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Contrastar el que sabem amb el que diu la teoria.


Anota
Us proposem que feu la lectura del text 10 idees clau per desenvolupar les competències comunicatives des de les matèries, elaborat pels CESIRE, i que el relacioneu amb la pràctica habitual a l’aula.Orientacions de treball


(petit grup) Per fer la lectura del document 10 idees clau per desenvolupar les competències comunicatives des de les matèries, podeu utilitzar el mapa de lectura que es proposa.Material

ORIENTACIONS

Activitat 2: Orientacions per a la coordinacióIdees clau per escriure des de les matèries


  1. Es proposa la lectura d'un document creat pel conjunt de CESIRE. Aquest document té forma de decàleg i planteja 10 punts a tenir en compte per llegir i escriure des de les matèries. Per compartir la lectura individual es proposa un esquema que pot servir per anotar les idees clau. Pot ser útil fer-ho en grups mixtos (diferents departaments) i plantejar que s’agrupin per interessos (les matèries que han decidit treballar plegades). Aquest treball farà més fàcil la posada en comú en gran grup.

  2. Un cop omplert l’esquema base que ajuda a la recollida d’informació, es podria plantejar la pregunta: De què ens serveix aquest esquema? Cal que el professorat vegi la utilitat de l’esquema, com a eina per analitzar les pròpies pràctiques o d’altres i per dissenyar pràctiques d’escriptura.