Activitat 1: Què diuen els experts?
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Contrastar el que sabem amb el que diu la teoria.


Anota
Us proposem, a partir del visionat d’un vídeo, contrastar el que diu la teoria amb les pràctiques educatives que fem a l’aula.Orientacions de treball


Individual 1. Prèviament al visionat del vídeo Escriure a través del currículum, de Liliana Tolchinsky (Departament de Lingüística de la Universitat de Barcelona), reflexioneu a partir de les preguntes següents:

  • Què en sé, de l'autora? Què conec del seu treball?
  • Què em suggereix el títol?


Individual 2. Visualitzeu el vídeo des del minut 3:11 al 5:08.

Mentre el visualitzeu, fixeu-vos en algunes idees per al canvi didàctic.

Individual 3. De les idees que exposa, penseu quines us serveixen per repensar alguns aspectes de la vostra pràctica docent.

(grupal)4. Poseu en comú les vostres reflexions.

ORIENTACIONS

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació


Què diuen els experts?

  1. Visionat del vídeo. Activitat individual: Quines idees em fan repensar alguns aspectes de la meva pràctica docent?

  2. Posada en comú de les idees per repensar les pràctiques educatives sobre l’escriptura des de les matèries. (En grups mixtos.)

  3. Si es creu oportú es pot consultar el capítol 5 "Escribir y leer a través del currículum", de TOLCHINSKY, Liliana; SIMÓ, Rosa, Escribir y leer a través del currículum. Cuadernos de educación. Núm, 36, ICE-HORSORI (2001).

  4. Aquestes reflexions es podrien comparar amb el document col·lectiu de la fase anterior on s’han recollit els acords interns “què fem sobre l’escriptura”. És bo que la persona coordinadora vagi relacionant allò fet anteriorment amb les noves reflexions.