Activitat 1: Què vol dir ensenyar i aprendre a escriure?
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Fer aflorar les creences sobre l’ensenyament i l'aprenentatge de l’expressió escrita.
  • Compartir el fet que tot el professorat ensenya a escriure.


Anota
Us proposem debatre sobre el tema a partir d'opinions, cites, retalls d'idees, de teòrics i de docents. Se seleccionaran les idees més rellevants com a grup, per preparar el debat del final de l'activitat.
Per fer-ho, com a dinàmica de grup, us suggerim utilitzar el diamant de nou cares.Orientacions de treball


Individual Activitat individual.

 Descripció
1. Llegiu les frases següents:


Qualsevol docent de qualsevol matèria en qualsevol nivell és un docent de composició i comprensió. Fins i tot els que creuen que no ho són, ensenyen als aprenents actituds sobre l’escriptura.
(Elaine Maimom)
L’escriptura és el sistema de signes més important que mai s’ha inventat en el nostre planeta.
(Florian Columas)
L’escriptura és important a l’escola perquè és important fora de l’escola, i no al revés.
(Emilia Ferreiro)
Escriure és la matèria bàsica de l’educació. L’hem descuidat greument. Hem bescanviat l’expressió activa de fets, idees i sentiments per la recepció passiva d’informació. Ara necessitem ajustar l’equilibri entre donar i rebre. Necessitem deixar-los escriure.
(Donald Graves)
Aprendre a escriure és responsabilitat de tota l’escola. L’escola és una comunitat d’aprenents d’escriptors.
(Goldberg)
L’estudi dels usos discursius excedeix clarament el marc de la classe de llengua, ja que el seu coneixement és bàsicament aplicat i correspon a les destreses adquirides en el tractament de tota la gamma de les matèries curriculars.
(Vicent Salvador)
Se podría decir que el dibujo es el embrión de la escritura y progresa de los garabatos a las letras.
(Cristina Aliagas)
Si volem que els nens i les nenes siguin competents comunicativament, no podem ensenyar llengua en l’àmbit restringit de l’assignatura.
(Rosa M. Ramírez)
Un escrit no ha de ser mai un bricolatge de recursos. El procés d’escriptura és just el contrari: una idea de la recerca de recursos.
(Ricardo Coronas)
Partim de la hipòtesi que la lectura i l’escriptura són vasos comunicants, que s’interrelacionen i s’enriqueixen mútuament, i que la imitació de textos permet apropiar-se de les característiques de l’original.
(Carme Durán)
Té molta importància acompanyar els nois i les noies en la lectura i l’escriptura; no deixar-los sols davant del full en blanc.
(Carme Durán)
La competència escrita és responsabilitat de l’escola i s’ha d’ensenyar a l’aula perquè tots els aprenents puguin interactuar per millorar el seu grau de competència escrita.
(Pilar Adell i Lola Ribelles)
Mucho antes de escribir cosas, los niños aprenden a dibjujar cosas, de la misma manera que, mucho antes de leer letras, aprenden a usar la imagen como anadamiaje para acceder a la complejidad de las historias que otros leen.
(Cristina Aliagas)
Entenem que és fonamental aplicar un procés reflexiu en tota situació d’escriptura: pensar, escriure i revisar.
(Albert Sardans)
Escrivim textos que ens ajuden a organitzar i a sistematitzar el coneixement, a donar desposta als nous interrogants que se’ns van generant, a planificar i, a la vegada, a reconstruir camins que hem iniciat. Són textos que ens permeten compartir el procés d’aprenentatge que anem seguint dia a dia.
(Anna Sanz i Mariona Monterde)


Individual 2. Seleccioneu nou de les frases de la llista i atorgueu-los una prioritat en funció del vostre criteri com a docents. Podeu decidir que cal escriure alguna frase més que considereu important. Aquestes nou frases s’han d’ordenar en forma de diamant:

Figura de diamant amb 9 cares o zones numerades

El número 1 representa la prioritat màxima i el 9 la mínima. Els que es posen de costat tenen la mateixa prioritat.

(petit grup)3. Llegiu les frases i reflexioneu sobre la seva importància en relació amb la pràctica docent. Posteriorment construïu el diamant amb les nou frases seleccionades.

(grupal)4. Compartiu els diamants individuals i genereu-ne un com a grup, discutint i combinant les diverses possibilitats, tot explicant breument les raons de la priorització. Compareu les similituds i les diferències entre els diamants per tal d’arribar a un consens en un diamant final.

ORIENTACIONS

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació


Què vol dir ensenyar i aprendre a escriure?

  • En aquesta primera activitat es recullen cites suggerents d’experts i de professorat, per ajudar a anar-se situant en el tema. L'objectiu és que el grup comenci a compartir significats. És per això que seria aconsellable fer l’activitat en grups de composició mixta (professorat de diferents departaments) per recollir el màxim nombre de perspectives.  • Quan es recullin els resultats dels diferents diamants en el grup gran, seria bo que cada petit grup, a més de presentar els resultats, argumentés la seva proposta amb alguna frase que sintetitzi la seva discussió. Per arribar al consens és necessari l’explicació de les argumentacions que els han portat a aquests resultats.