ORIENTACIONS per a la COORDINACIÓ

Informació de l'itinerari


Aquest itinerari tracta l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura des dels continguts propis de cada àrea. Es parteix del principi que l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió escrita comença a l’educació infantil, abans que els nens i les nenes dominin el codi escrit, i continua al llarg de tota la vida.

Els resultats en les diferents proves externes aplicades a l’alumnat de primària mostren un nivell de competència per sota del nivell desitjat. Aquests resultats demanen una reflexió sobre l’ensenyament de l’escriptura al llarg de l’educació obligatòria i un canvi en les pràctiques docents actuals.

L'itinerari s'estructura en tres parts:
 • Punt de partida. Són les activitats d’escriptura que ja es fan al centre, contrastades amb els continguts i els criteris d’avaluació proposats en el currículum de cada àrea.
 • Camí. És la reflexió conjunta a partir de la pràctica, de la veu dels experts i de l’experimentació d’una activitat d’expressió escrita a l’aula.
 • Punt d’arribada. És la millora del nivell d’escriptura de l’alumnat del centre a partir dels acords presos sobre criteris comuns i aspectes a consolidar sobre la pràctica de l’expressió escrita des de les àrees.


Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest itinerari són:

 • Millorar el nivell d’escriptura de l’alumnat.
 • Unir esforços de tot el professorat del centre i ser més eficients pel que fa a l'ensenyament de l'escriptura.
 • Conèixer i apropiar-se dels continguts i els criteris d'avaluació del currículum en relació a l'escriptura des de les àrees.
 • Consensuar criteris i pràctiques sobre l’escriptura.
 • Conèixer i compartir experiències d'altres centres educatius.
 • Dissenyar, experimentar i avaluar, de manera coordinada, una pràctica d'escriptura.
 • Valorar les experimentacions i arribar a acords sobre els aspectes a consolidar amb relació al tema de l'itinerari.

Continguts

Els continguts es presenten en quatre fases. Aquestes fases estan dissenyades amb activitats que combinen la reflexió, la teoria, l'experimentació i la presa d'acords de centre.

 • En la fase inicial reflexionarem sobre el que fem sobre escriptura en el centre, des de cada àrea, i ho contrastarem amb els continguts del currículum.
 • En la fase de planificació, a partir de l'anàlisi de models de pràctiques d'aula, ens plantejarem com ho podem fer per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura.
 • En la fase de construcció i experimentació dissenyarem una pràctica d'escriptura, a partir de pautes metodològiques i l'experimentarem a l'aula.
 • En la fase final avaluarem la formació i arribarem a acords de centre sobre els aspectes a consolidar.

Carpeta de formació

Aquesta carpeta recull de manera organitzada els documents elaborats durant el procés de formació.
En aquest itinerari es proposa incloure a la carpeta els documents següents:

 • Punt de partida.
 • Planificació de propostes per experimentar.
 • Disseny de l'experimentació.
 • Pla d’acció de centre.
 • Resultats i valoració de l'experimentació a l'aula.
 • Informe d'avaluació i aspectes a consolidar.