Fase 3: fase de construcció i experimentació
Durada orientativa: 19 hores
Objectius

 • Dissenyar una pràctica d’escriptura, dins d’una proposta de treball de la programació en curs, tenint en compte el material de referència.
 • Experimentar la pràctica dissenyada a l’aula.
 • Recollir la valoració i algunes mostres del treball fet per l’alumnat.Activitats


En aquesta fase hi trobareu les activitats en dos blocs de treball:

ORIENTACIONS

Fase 3: Orientacions per a la coordinació


Fase de disseny i experimentació

BLOC 1: Disseny d'una pràctica d'escriptura a l'aula

Objectius:

 1. Dissenyar una pràctica d’escriptura dins d’una proposta de treball de la programació en curs.

 2. Aprofundir en pautes metodològiques concretes que ajudin al disseny de la pràctica:
 • Per què s’escriu a l’aula? Propòsits i formats del text.
 • Com ensenyem a escriure? Fases i procés
 • Què i com avaluem?
BLOC 2: Experimentació d’una pràctica d’escriptura a l'aula

Objectius:

 1. Compartir les propostes dissenyades individualment amb la resta de companys/es per fer-hi aportacions de millora.

 2. Experimentar la proposta dissenyada i recollir-ne les valoracions.


Temps orientatiu previst de treball conjunt per a aquesta fase:

 • Bloc 1: 6 hores
 • Bloc 2: 3 hores


Temps orientatiu previst de treball individual per a aquesta fase:

 • 10 hores