Activitat 1: Revisió i contrast del disseny


imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:


  • Compartir les pràctiques dissenyades per incorporar-hi millores.
  • Redactar la versió definitiva de la proposta.
  • Recollir totes les propostes en una graella del pla d’acció de centre.


Anota
Us proposem elaborar el pla d’acció de centre, a partir d'una graella.


Orientacions de treball


(grupal)1. Recolliu totes les propostes en una taula del pla d’acció de centre.

Per a l’elaboració del pla d’acció de centre es parteix del document "Planificació de propostes per experimentar". Aquest document es revisarà i s’actualitzarà al final d'aquesta activitat. S’hi inclourà també la temporització per a l’experimentació.


Material per a la carpeta de formació