Activitat 2: Per què s’escriu a l’aula? Propòsits i formats del text escrit

Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:


 • Treballar alguns documents de referència per dissenyar la pràctica d’escriptura.
 • Focalitzar en els aspectes a tenir en compte pel que fa al propòsit i al format dels textos que escriurà l’alumnat.
 • Concretar aquests aspectes en el disseny de la pràctica.


Resum de la proposta de treball
Us proposem la lectura de set documents de referència i una reflexió posterior al voltant d'aquests documents.
A la segona part de l'activitat us demanem que concreteu en una taula les aportacions que us emporteu de cada lectura.


Orientacions de treball


Informació

1. Seleccioneu el material de referència que us interessi consultar, a partir de la informació que s'ofereix a continuació. Podeu descarregar-lo des de l'enllaç corresponent.

a) ALIAGAS, Cristina. "Litang aprende a escribir", dins "Aprendiendo a leer y a escribir con la canguro". A:CASSANY, Daniel. Para ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura. Barcelona: Paidós Educador, 2009, p. 170-179.

Aquesta història real ens aporta reflexions a l’entorn de:
 • L’escriptura neix del dibuix
 • La vida com a referència
 • Llegir i parlar, escriure i parlar
b) FONS, Montserrat; GIL, Rosa. "La lectura i l’escriptura al cicle inicial de primària. Propòsits i reptes". Articles, núm. 55 (2011), p. 5-6.

Aquest article posa en evidència que els infants inicien l’aprenentatge del llenguatge escrit uns quants anys abans de començar el cicle inicial de primària, que aprendre a llegir i a escriure és un procés llarg i complex i que, per desenvolupar-lo, es necessita temps.c) CASSANY, Daniel: "Preguntes per planificar l’escrit". La cuina de l’escriptura Barcelona: Editorial Empúries, 1993.

Relació de preguntes per fer-se prèviament a la planificació d'un text escrit relacionades amb:

 • Propòsit
 • Audiència (receptor)
 • Autor (emissor)
 • Escrit (missatge)
d) Relacions entre el propòsit i la forma del text escrit.
Adaptat de Write Ways: Modelling Writing Forms by Lesley Wing Jan (Oxford University Press, 1991)


Taula que recull exemples de les relacions entre el propòsit i la forma del text escrit.
e) Tipus de textos.
Marc conceptual per a la prova PISA 2009.


Taules amb la classificació dels tipus de textos, segons el marc conceptual per a la Prova PISA, recollit pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
f) Writing across the curriculum 'Escriure a través del currículum'. (Document complementari en anglès).

Guies que ofereixen totes les possibilitats d’escriptura des de les àrees, classificades en tres apartats:

 • escriptura informal
 • escriptura semi-formal
 • escriptura formal
g) DOLCET, Jordi: Per escriure amb les TIC, quins recursos tenim a l’abast?

Presenta les possibilitats que ofereixen les TIC i la web 2.0 per escriure.Activitat
2. Què i com podem aprofitar el material de referència?

Utilitzeu les preguntes següents per omplir la taula, i anoteu allò que us interessi per dissenyar la vostra proposta.

 • Quines oportunitats ofereix el tema per treballar la competència lingüística?
 • Quin tipus de textos?
 • Què necessito saber sobre aquest tipus de text?
 • Amb quins propòsits hauran d’escriure? A qui dirigiran el text?
 • Seran textos individuals o de grup?
 • Quin serà el format final dels textos?
 • Quina visibilitat tindran? Es publicaran? On?
Document Per què s’escriu a l’aula? Propòsits i formats del text escrit
Aprendiendo a leer y a escribir con la canguro
La lectura i l’escriptura al cicle inicial de primària
Preguntes per planificar l’escrit
Relacions entre el propòsit i la forma del text escrit
Tipus de textos. Marc conceptual per a la prova PISA 2009
Writing across the curriculum
Per escriure amb les TIC, quins recursos tenim a l’abast?

Podeu descarregar el full de treball Com ensenyem a escriure?
Materials