Fase 2: Planificació: Com escriure des de les àrees?
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Contrastar el que fem i el que volem fer amb el que diu la teoria.
  • Analitzar una proposta per veure com es pot aplicar la teoria a la pràctica.Activitats

  • Activitat 1: Què diuen els experts
  • Activitat 2: Idees clau per escriure des de les àrees
  • Activitat 3: Anàlisi de propostes. Què volem aprofundir i experimentar?

ORIENTACIONS

Fase 2: Orientacions per a la coordinació


La fase de planificació té dos objectius:

  1. Contrastar el que fem i el que volem fer amb el que diu la teoria.
  2. Analitzar diverses propostes per veure com es pot aplicar la teoria a la pràctica.  • Les propostes que es presenten són un exemple de pràctiques reals que es duen a terme en centres catalans. En cap cas es tracta d’un model tancat i acabat. Un dels objectius d’aquesta anàlisi és veure com s’hi poden introduir millores.


  • Les pautes d’anàlisi han de propiciar la visió constructiva de les propostes. D’una banda, es tracta de distingir quins són els punts que es poden transferir a les pràctiques que s’han de dissenyar en la fase següent. De l’altra veure les possibilitats de millora.


  • Temps aproximant per a la fase: 4 hores