Activitat 4: Elaboració del document "Punt de partida"
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Recollir les creences del professorat del centre sobre l’ensenyament / aprenentatge de l’expressió escrita.
  • Identificar i classificar les pràctiques d’escriptura que es fan al centre i contrastar-les amb els continguts del currículum.


Anota
Us proposem, a partir d'una guia, recollir i reflexionar entorn de les idees treballades al llarg de la fase.

Aquest és el primer document de la carpeta de formació i constitueix el punt de partida del treball a fer a les fases següents.


Material per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS

Activitat 4: Orientacions per a la coordinació

Aquesta activitat té com a finalitat elaborar el document "Punt de partida" que reculli les creences del professorat del centre sobre l’ensenyament i aprenentatge de l’expressió escrita i identifiqui i classifiqui les pràctiques d’escriptura que es fan al centre, contrastant-les amb els continguts del currículum.