Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 3 hores

Objectius

  • Presentar els resultats de l'experimentació.
  • Identificar els punts forts i els punts febles en la valoració de les activitats experimentades i relacionar-los amb els aprenentatges fets al llarg de la formació.
  • Reflexionar sobre els aprenentatges i canvis des de el començament de la formació.
  • Elaborar propostes de millora a nivell de professor/a, de grup i de centre.
  • Consolidar els aprenentatges per a la seva futura incorporació a l'aula.
  • Elaborar el document “Consolidació i projecte de futur” per a la carpeta de formació.Activitats

  • Activitat 1: Presentació i valoració dels resultats de l'experimentació
  • Activitat 2: Reflexió sobre el canvi i propostes de millora
  • Activitat 3: Elaboració del document Consolidació i projecte de futur