Fase 3: Fase de disseny i experimentació
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Dissenyar, individualment, una activitat experimental dins d'una proposta de treball de la programació en curs
  • Aprofundir en pautes metodològiques concretes que ajudin al disseny de l'activitat
  • Compartir les propostes dissenyades individualment amb la resta de companys i companyes i fer-hi aportacions de millora
  • Experimentar la proposta dissenyada i recollir-ne les valoracionsBlocs

  • Bloc 1: Disseny d'una activitat experimental
  • Bloc 2: Experimentació d'una activitat experimentalORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Bloc 1: Disseny d'una activitat experimental (durada aproximada 9 hores)

Objectius:

  • Dissenyar individualment una activitat experimental dins d'una proposta de treball de la programació en curs
  • Aprofundir en pautes metodològiques concretes que ajudin al disseny de l'activitat


Bloc 2: Experimentació de l'activitat dissenyada (durada aproximada 4 hores)

Objectius:

  • Compartir les propostes dissenyades individualment amb la resta de companys i companyes i fer-hi aportacions de millora
  • Experimentar la proposta dissenyada i recollir-ne les valoracions


Orientacions per a la coordinació:


En principi, es proposa fer el disseny de l'activitat experimental individualment, però una altra opció possible seria que aquest disseny fos per parelles, per exemple: dos professors del mateix nivell poden dissenyar i experimentar la mateixa activitat en paral·lel. El que sí serà imprescindible és que cadascun individualment faci la seva valoració.