Fase 3. Bloc 2. Experimentació de l'activitat dissenyada
Durada orientativa del bloc: … hores

Objectius

  • Compartir les propostes dissenyades individualment amb la resta de companys i companyes i fer-hi aportacions de millora
  • Experimentar la proposta dissenyada i recollir-ne les valoracionsActivitats

  • Activitat 1: Revisió i contrast del disseny
  • Activitat 2: Aplicació a l'aula
  • Activitat 3: Valoració de l'experimentació