Fase 3. Bloc 1. Disseny d'una activitat experimental
Durada orientativa del bloc: 9 hores

Objectius

  • Dissenyar, individualment, una activitat experimental dins d'una proposta de treball de la programació en curs
  • Aprofundir en pautes metodològiques concretes que ajudin al disseny de l'activitatActivitats

  • Activitat 1: Elaboració del document "Planificació d'una activitat experimental"
  • Activitat 2: Dissenyant una activitat experimentalORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

En principi, aquest bloc està dissenyat per a treballar individualment. Tanmateix, una altra opció és que el disseny de l'activitat experimental no sigui individual sinó que sigui per parelles, per exemple: dos professors del mateix nivell poden dissenyar i experimentar la mateixa activitat en paral·lel.