Activitat 4. Elaboració del document "Planificació de les activitats experimentals"

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Recollir en un document aquells aspectes que decidireu com a grup tenir en compte a l'hora de planificar les activitats experimentals que es portaran a terme durant la fase 3


 Descripció
Us proposem:

  • Recollir les conclusions de les activitats 1, 2 i 3 d'aquesta fase i decidir quins aspectes voleu tenir en compte a l'hora de planificar les activitats experimentals que dissenyareu i dureu a terme durant la fase 3.
  • Decidir els cursos i moment del desenvolupament del currículum on realitzareu les activitats experimentals durant la fase 3.
  • També s'inclourà en aquest document la data per tenir acabat el disseny de les activitats experimentals.

Aquest serà el segon document de la carpeta de formació i serà la base per al document "Pla d'acció" de la fase 3ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Aquesta activitat té com a finalitat recollir en un document per a la carpeta de formació les propostes de les activitats que es dissenyaran per a l'experimentació durant la fase 3. És important que s'expliciti clarament què és el que han percebut com a més rellevant de tot el que es s'ha treballat al llarg d'aquesta fase; sobre quins aspectes decideixen que cal posar més atenció quan es dissenyi un nou treball experimental. Si es fa això voldrà dir que han reconegut algun aspecte en el que no posaven suficient atenció abans de la formació i que consideren que pot millorar l'aprenentatge del seu alumnat. En principi, la fase 3 és individual, però una altra opció podria ser que el disseny de l'activitat experimental fos en parelles, per exemple: dos professors del mateix nivell podrien dissenyar i experimentar la mateixa activitat en paral·lel.

També s'inclourà en aquest document la data per tenir acabat el bloc de disseny de l'activitat.