Activitat 3. La presentació, gestió i la comunicació posterior de l'activitat experimental

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

 • Analitzar la importància de preveure com es comunica a l'alumnat l'objectiu de l'activitat experimental
 • Valorar la importància de les discussions que precedeixen i segueixen a una activitat experimental
 • Reflexionar sobre la importància del registre i comunicació de l'activitat experimental en la construcció del coneixement científic


 Descripció
Una vegada clarificats els objectius d'aprenentatge que es pretenen i dissenyada l'activitat experimental, arribem al moment de portar-la a terme amb èxit. Pretenem reflexionar aquí sobre els aspectes que cal tenir en compte per aconseguir que l'alumnat assoleixi els objectius proposats.


Orientacions de treballDistingirem aquí tres etapes:

 • Com es presenta i entenen els estudiants l'objectiu de l'activitat
 • La forma en que se'ls explica el que faran i la forma en que es realitzen les discussions que precedeixen i segueixen a l'activitat experimental
 • La forma en que queda registrat el que han fet els estudiants i com es comunica.


Treballareu per parelles. Trieu per a fer les següents tasques una de les activitats amb les que heu treballat fins ara i que us agradaria portar a la vostra classe (també podeu treballar amb una de les que ja feu amb el vostre alumnat).


Tasca 1: Com es comunica als estudiants l'objectiu de l'activitat


 • 1. Ompliu la taula del full de treball, a partir de la resposta a les preguntes:

Com saben els alumnes per a què fan aquella activitat experimental? La fan per respondre una pregunta que tenen clara? Per explorar un tema en el que ja han estat pensant? O la fan només per què el professor/a ha dit que és el que toca fer avui?

Pot ser en el guió de l'activitat experimental que esteu analitzant no es pot veure com es fa aquesta comunicació a l'alumnat, però, considereu que heu decidit fer aquesta activitat amb la vostra classe i penseu com us agradaria fer la comunicació d'aquests aspectes al vostre alumnat.

 • 2. És important que l'alumnat sigui conscient del motiu pel que fan una activitat experimental concreta? Per què?


Gran grup

 • 3. Poseu en comú amb el grup el resultat de la vostra anàlisiTasca 2: La forma en que es comunica als estudiants què faran i la forma en que es realitzen les discussions que precedeixen i segueixen a l'activitat experimental


 • 1. Ompliu la taula del full de treball a partir de la resposta a les preguntes: Com saben els alumnes què hauran de fer en aquella activitat experimental?

Pot ser en el guió de l'activitat experimental que esteu analitzant no es pot veure com es fa aquesta comunicació a l'alumnat, però considereu que heu decidit fer aquesta activitat amb la vostra classe i penseu com us agradaria fer la comunicació d'aquests aspectes.

 • 2. Algunes idees: Consulteu el document "Què aprendrem?" i valoreu la possible utilitat de la dinàmica de classe presentada en relació a la comunicació de motius, objectius i procediments a seguir en un treball pràcticMaterials
Tasca 3: Naturalesa de la discussió abans i després de l'activitat experimental


 • 1. Ompliu les dues taules del full de treball a partir de la reflexió sobre com planifiqueu i feu realment els moments pre i post activitat experimental (podeu marcar més d'una casella).

Pot ser en el guió de l'activitat experimental que esteu analitzant no es pot veure com s'ha previst fer aquestes discussions amb l'alumnat, però considereu que heu decidit fer aquesta activitat amb la vostra classe i penseu com us agradaria organitzar aquestes discussions. • Contrasteu les vostres respostes a les taules del full de treball amb el document per al contrast

Materials
Tasca 4. Com registren els estudiants l'activitat?


 • 1. Ompliu la taula del full de treball en funció del tipus de registre que demaneu als vostres alumnes sobre la pràctica realitzada. • 2.Contrasteu les vostres respostes a les taules del full de treball amb el document per al contrastMaterials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Tasca 1: Com es comunica als estudiants l'objectiu de l'activitat?


Sovint els motius pels quals el professorat ha decidit fer una activitat experimental en un moment determinat no són obvis per l'alumnat. Sense apropiar-se del per què és important fer aquella activitat experimental en aquell moment és dubtós que l'alumnat pugui treure'n profit. Cal ser conscients d'aquesta situació i destinar un temps per afavorir l'apropiació dels motius de cada activitat.


Tasca 2: La forma en que es comunica als estudiants què faran


La manera con es presenta una activitat experimental pot tenir un efecte significatiu sobre la seva eficàcia en terme d'aprenentatge. Els professors/es fan servir una varietat de mètodes per formular i explicar una activitat experimental (tant el motiu com el procediment a seguir) als estudiants. Instruccions orals, instruccions escrites o esquemes en una pissarra o en una pantalla. De vegades, els professors poden mostrar aspectes del funcionament de l'equip o dels procediments a seguir, abans que els estudiants comencin a treballar ells mateixos. Un problema habitual és la preocupació del professorat per la falta de temps. Sovint fa que aquest estigui més preocupat per que l'alumnat iniciï aviat l'activitat experimental que per assegurar-se que queden clars els objectius de la mateixa, el que hauran de fer i quines idees teòriques caldrà activar en la seva ment per tal que l'experimentació tingui sentit. És important arribar a la conclusió que cal destinar el temps necessari.Tasca 3: Naturalesa de la discussió abans i després de l'activitat experimental

La tasca pretén cridar l'atenció sobre la necessitat de considerar la importància que té tot el treball (discussió) a la classe que té (o hauria de tenir) lloc abans i després de realitzar una activitat experimental. La bibliografia existent sobre aquest aspecte indica que les discussions prèvies i posteriors a l'activitat experimental pròpiament dita són les situacions en les que l'alumnat realment aprèn ciència; tanmateix, la majoria de professors reconeixen que destinen poc temps a aquestes discussions.


Tasca 4. Com registren els estudiants l'activitat?

La finalitat d'aquesta tasca és reflexionar sobre la potencialitat del procés d'escriure l'informe d'una activitat experimental. És important considerar aquest procés com una forma d'afavorir la construcció i estructuració de nou coneixement.