Fase 1: Fase inicial. Exploració.

El treball experimental a les ciències de secundària. Situació actual al nostre centre
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Reflexionar sobre les finalitats amb què utilitzeu el treball experimental i prioritzar les que considereu més importants.
  • Comparar les finalitats amb què utilitzeu el treball experimental amb les dels vostres companys i les citades a la bibliografia.
  • Reflexionar sobre possibles percepcions de l'alumnat sobre el treball experimental.
  • Identificar i discutir sobre les possibles causes d'aquesta percepció.
  • Elaborar amb les aportacions de cada professor/a un quadre que reculli en quin grau utilitzeu el treball experimental ordenat per matèries i nivells.
  • Compartir la situació actual, exposar els motius d'aquesta situació i plantejar possibles aspectes de millora.Activitats

  • Activitat 1: Per a què serveix el treball experimental?
  • Activitat 2: Què pensen els alumnes del treball experimental?
  • Activitat 3: Diagnosi del centre. Fem treball pràctic? En quins cursos i en quines matèries?
  • Activitat 4: Elaboració del document Punt de partidaORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓOrientacions generals per a tota la formació: En les activitats en les quals hi ha tasca en petit grup, la persona dinamitzadora, en funció del nombre de participants, decidirà si aquest tipus de tasca es converteix en una tasca en parelles.

Orientacions generals Fase 1

Objectius

- Reflexionar sobre les finalitats amb què utilitzeu el treball experimental i prioritzar les que considereu més importants.

- Comparar les finalitats amb que utilitzeu el treball experimental amb les dels vostres companys i amb un recull de les possibles finalitats amb que es pot utilitzar.

- Reflexionar sobre què en pensen els alumnes i detectar les possibles causes de la seva valoració.

- Elaborar amb les aportacions de cada professor/a un quadre que reculli en quin grau utilitzeu el treball pràctic ordenat per matèries i nivells.

- Compartir la situació actual, exposar els motius d'aquesta situació i plantejar possibles aspectes puntuals que voldríeu millorar.

Activitats

- Activitat 1: Per a què serveix el treball experimental?

- Activitat 2: Què pensen els alumnes del treball experimental?

- Activitat 3: Diagnosi del centre. Fem treball pràctic? En quins cursos i en quines matèries?

- Activitat 4: Elaboració del document Punt de partida.