Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 8 hores

Situem-nos! Un cop realitzades les activitats de la fase 3, en aquesta Fase final realitzarem la posada en comú de les nostres experiències, avaluarem l’itinerari i planificarem un full de ruta que, com a equip docent, podem dur a termini a partir d’ara i en els propers cursos. Aquesta avaluació ha d’evidenciar on hem arribat i on volem arribar en la creació d’entorns rics i flexibles que donin oportunitats a tothom, per tal de poder planificar la nostra projecció de futur (què fem ara i què volem fer d'ara en endavant) i poder saber de forma concreta quin és el nostre full de ruta.

Objectius

Compartir les pràctiques realitzades en aquesta formació i també les nostres conclusions. Valorar el grau d’assoliment dels objectius plantejats després d’haver realitzat la formació. Determinar nous objectius per fer noves propostes de futur i progressar. Compartir reflexions sobre Promoure canvis per donar oportunitats a tothom.

Situem-nos!

Què ens proposem en aquesta fase?

Compartir les experiències realitzades en la fase anterior, avaluar el grau d’acompliment dels objectius i determinar què es fa ara en relació a aquests.

Com ho farem?

A través d’una posada en comú compartirem les nostres pràctiques i conclusions i mitjançant preguntes pautades haurem de mirar enrere i identificar què s'ha assolit i què queda per assolir.

Activitats

  • Activitat 1: Compartim experiències
  • Activitat 2: Què hem assolit dels objectius plantejats?
  • Activitat 3: Ens plantegem nous objectius.
  • Activitat 4: Compartim reflexions.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Fase 4: Orientacions per a la coordinació


Entrant a la fase d'avaluació, última de l'itinerari, és el moment de valorar tot el procés de formació. Abans però de començar amb les valoracions, us proposem una activitat amb l'objectiu de compartir amb tot l’equip docent les experiències realitzades en la fase anterior. Tot seguit us plantegem dues activitats per valorar l'acompliment dels objectius de l'itinerari i reflexionar sobre el plantejament de nous objectius amb l’elaboració d’un full de ruta. Us recomanem que aquestes dues activitats les dueu a terme en una mateixa sessió per tal de facilitar el treball de reflexió i creació dels mestres. Acabarem aquesta fase acomiadant-nos amb un breu text i la visualització d’un vídeo.