Activitat 3. Ens plantegem nous objectius.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Determinar nous objectius per fer noves propostes de futur i progressar..


 Descripció
Una vegada realitzada l'avaluació de l'assoliment dels objectius de l'itinerari cal fer un nou pas i reflexionar sobre el que, com a equip de mestres, podem fer a partir d'ara. Per fer aquesta reflexió cal fer-se una sèrie de preguntes que ens permetran concretar la proposta.


Orientacions de treball


Petit grup 1. Amb els mateixos grups de treball de l’activitat anterior i partint de la reflexió realitzada, doneu resposta a les següents preguntes:

Quins canvis volem introduir per millorar la resposta educativa a la diversitat? Què hauríem d’incloure en les programacions d'aula? De quina manera garantim la transferència a l'aula? En quin aspecte volem que reverteixin aquests canvis en la millora del centre? Què pot fer l’equip docent per facilitar aquesta millora? Una vegada treballades les preguntes suggerides; entre tots els membres del petit grup, us podeu fer d'altres que considereu oportunes. Posteriorment, redacteu els objectius que considereu adients per continuar progressant en promoure canvis per donar oportunitats a tothom.


Gran grup 2. Posarem en comú el treball dels grups per acabar arribant a acordar els objectius que configuraran el full de ruta del centre. Si voleu, podeu utilitzar el full de treball per redactar els nous objectius.


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formacióORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 3: Orientacions per a la coordinació


Ens plantegem nous objectius

En la segona activitat s'ha realitzat l'avaluació dels objectius i dels criteris d'avaluació, caldria pensar ara com incorporar el que s'ha treballat en l'itinerari (suggerir canvis en l’organització del centre, fer propostes d'equip, fer propostes de transferència a l'aula…) per tal de millorar la resposta educativa a la diversitat. A partir de la reflexió es proposa finalment el plantejament de nous objectius per continuar treballant.