Fase 3. Bloc 3. Comprometre's en aprendre
Durada orientativa del bloc: 7 hores

Pensem-hi!

“Els processos cognitius i els emocionals funcionen independentment, però en interacció. El processament emocional és realment el determinant en la presa de decisions” (Camille i altres, 2004)

Per a personalitzar l’aprenentatge, és a dir, per donar a cadascú el que necessita, cal tenir en compte els seus interessos i les estratègies que fa servir per afrontar els reptes que se li presenten. La concreció del currículum hauria de passar primer per cercar la complicitat dels propis aprenents, compartint els objectius per estimular la motivació. Per tal que cadascú pugui definir el què i el com aprendre, cal tenir motius per fer-ho. El nostre alumnat serà capaç de construir nous coneixements i transferir allò que aprenen a d'altres entorns si potenciem la seva implicació en el propi procés d’aprenentatge, fent-los conscients i proporcionant-los eines i estratègies que els permetin regular-lo, reflexionar i autoavaluar-se. Objectius

Què ens proposem en aquest bloc?

Promoure l’autoregulació i el compromís de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge proporcionant eines que facilitin l’organització i l’autoavaluació.

En qualsevol acció educativa la implicació de l'alumnat està en funció del compromís del docent en generar i estimular l’ interès i en donar opcions per mantenir l’esforç i l’autoregulació de l’aprenentatge.

Com ho farem?

En primer lloc plantegem la necessitat d’aconseguir la implicació de l’alumne en el seu propi aprenentatge (o si voleu, d’aconseguir una comunitat educativa implicada). De les múltiples estratègies per assolir aquesta implicació, us proposem fer una pràctica sobre la formulació de preguntes productives per generar interès… Tot seguit, us presentem tres eines digitals, Popplet, Gliffy i Symbaloo, que potencien l’autoregulació, la planificació i l’organització de la informació en l’aprenentatge. Després de la visualització dels tutorials corresponents, us convidem a fer una senzilla pràctica en petit grup entre vosaltres tant per a què us familiaritzeu amb l’eina com per a què en veieu les possibilitats que ens ofereixen a l’hora de treballar-les amb l’alumnat. Finalment us demanem que fent servir aquestes eines, porteu a la pràctica activitats amb un grup d’alumnes perquè coneguin aquestes eines i en facin ús.Activitats

  • Activitat 1: Cognició i emoció
  • Activitat 2: Pràctica a l’aula 1
  • Activitat 3: Popplet i Gliffy
  • Activitat 4: Pràctica a l’aula 2
  • Activitat 5: Symbaloo
  • Activitat 6: Pràctica a l’aula 3

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

(En aquest apartat s'han de donar orientacions a les persones coordinadores per a dinamitzar el grup i presentar els objectius i les activitats que es treballaran en aquest bloc.)