Fase 3. Bloc 2. Cooperar per aprendre
Durada orientativa del bloc: 7 hores

Pensem-hi!

L'escola és una experiència social, una autèntica petita comunitat en la que, cada dia, els alumnes es retroben, comparteixen rutines i, a la vegada, novetats i imprevistos. Els nens interactuen entre ells constantment i aprenen a través de les seves interaccions amb els altres en els diversos ambients de la seva vida. El desenvolupament de les habilitats socials és un important contribuent al benestar dels nens i, sovint, és passat per alt.

“Si aprenem a emprar les interaccions entre els alumnes convertirem les nostres aules en comunitats d’aprenents on els alumnes no només aprenen dels ajuts del mestre sinó també gràcies a les ajudes mútues que s’ofereixen entre ells, sota la supervisió del mestre. Fer que els alumnes cooperin per aprendre, mobilitzar la seva capacitat mediadora no és fàcil. No tota interacció entre alumnes comporta aprenentatge de la mateixa manera que no tota entre mestre i alumne en suposa. Saber cooperar implica aprendre dels altres i amb els altres, competència que ens permetrà aprendre durant tota la vida. Les interaccions amb els altres permeten crear situacions òptimes per desencadenar l’aprenentatge. A partir de la interacció amb algú més competent es rep un suport més ajustat per a l’aprenentatge.” (David Duran, Silvia Blanch)

El treball cooperatiu pot afavorir el desenvolupament de les habilitats socials en tant que promou situacions on es dóna la necessitat de formular preguntes, fixar- se i aconseguir un objectiu, mirar de conèixer les pròpies habilitats, defensar les pròpies conviccions, convèncer els altres, mostrar el desacord amb l'opinió d'un company. A l'hora també crea condicions per a autoreforçar-se, autocontrolar-se i respondre al fracàs.

Però més enllà dels moments de treball conjunt que afavoreixen aquest tipus d'interacció, la dinàmica de treball en els equips cooperatius ha de permetre que, en qualsevol moment, un integrant del grup pugui sol·licitar l'ajuda o cooperació d'un company o companya del seu grup de treball. Es tracta d'assegurar que els grups cooperatius són un sistema acadèmic de suport (cada estudiant té algú compromès a ajudar-lo a aprendre, algú amb qui pot interaccionar per avançar). Alguns autors van més enllà i consideren els equips cooperatius com un sistema personal de suport (cada estudiant té algú que està compromès amb ell com persona). Aquesta promoció de les relacions, acadèmiques i personals, cara a cara, dels components del grup els porta a assumir un compromís entre tots a la vegada que un compromís amb l'èxit d'una tasca comuna.

Diverses dinàmiques de grups poden ser eines molt eficaces per afavorir i reforçar la cohesió de grup i l’aprenentatge de tots. Algunes tècniques cooperatives senzilles són: La roda d’idees o “Full giratori” (Roundtable), Trencaclosques o grups d’experts, 1-2-4, La substància, El joc de les paraules…

Objectius

  • Percebre el treball cooperatiu com a una estratègia d’aprenentatge que afavoreix la diversitat a l’aula.

Disposem de moltes dinàmiques de grups així com d’eines digitals que podem utilitzar amb l'objectiu de potenciar el treball en equip per resoldre problemes, augmentar les possibilitats d'aprenentatge i, finalment, si es tenen en compte les diverses necessitats dels alumnes, facilitar la inclusió. L'objectiu, la fita a perseguir no és només utilitzar aquests recursos sinó aconseguir que els nostres alumnes tinguin aquelles habilitats que els permetin participar i aprendre junts.

Com ho farem? Us presentem diferents dinàmiques de grup i dues eines digitals, Google Drive/Google Docs i Padlet, que potencien el treball cooperatiu com a font d’aprenentatge. Després del treball de la informació i tutorials corresponents, us convidem a fer una senzilla pràctica en petit grup entre vosaltres tant per a què us familiaritzeu amb l’eina com per a què en veieu les possibilitats que ens ofereixen a l’hora de promoure activitats per tots. Finalment us demanem que, fent servir aquestes eines, porteu a la pràctica una activitat amb un grup d’alumnes tot dissenyant una activitat pensada per tots.

Activitats

  • Activitat 1: Treball cooperatiu
  • Activitat 2: Pràctica a l’aula 1
  • Activitat 3: Google Drive/Google Docs
  • Activitat 4: Pràctica a l’aula 2
  • Activitat 5: Padlet
  • Activitat 6: Pràctica a l’aula 3ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

(En aquest apartat s'han de donar orientacions a les persones coordinadores per a dinamitzar el grup i presentar els objectius i les activitats que es treballaran en aquest bloc.)