Fase 2: Fase de planificació
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Situem-nos!

Hem acabat la fase inicial amb una activitat en petit grup on cada docent ha vist un vídeo o ha llegit un article i ha complimentat una pauta de reflexió. Ara ens disposem a finalitzar aquesta activitat compartint les reflexions del petit grup amb la resta de l’equip docent per tal de relacionar el punt de partida grupal amb la fase següent de planificació que emprendrem seguidament.

Objectius

 • Reflexionar, a partir d’alguns documents i preguntes, al voltant del contingut de l’itinerari per fer-nos avançar en un disseny de propostes més universal.
 • Definir els criteris d’avaluació d’aquest itinerari de forma compartida.
 • Identificar les barreres a l’aprenentatge que troben els alumnes.
 • Desenvolupar estratègies per minimitzar les barreres a l’aprenentatge.

Les activitats que es proposaran seran de focalització, reflexió i debat.

Què farem?

 • En primer lloc, posarem en comú les nostres reflexions a partir de veure un video i de la lectura de fonts teòriques relacionades amb el contingut de l’itinerari.
 • En la segona activitat definirem els criteris d’avaluació de l’itinerari per tenir present durant la formació el que s’avaluarà al finalitzar-la.
 • Acabarem aquest bloc identificant les barreres que sovint es troben els alumnes en les situacions d’aprenentatge i desenvolupant estratègies per minimitzar-les.

Activitats

 • Activitat 1: Contrastem la teoria amb la pròpia pràctica docent
 • Activitat 2: Criteris d’avaluació: com sabem que hem assolit els objectius de l’itinerari?
 • Activitat 3: Identifiquem barreres
 • Activitat 4: Identifiquem barreres, oferim recursos

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Fase 2: Orientacions per a la coordinació

Un cop definit el punt de partida del centre i un vocabulari comú, en aquesta segona fase els objectius plantejats han de servir per a concretar la dimensió i àmbit de la intervenció, per compartir propòsits, planificar-ne l'execució i posterior valoració. Es proposa:

 • Reflexionar, a partir d’alguns documents i preguntes, al voltant del contingut de l’itinerari per fer-nos avançar en un disseny de propostes més universal.
 • Definir els criteris d’avaluació d’aquest itinerari de forma compartida.
 • Identificar les barreres a l’aprenentatge que troben els alumnes.
 • Desenvolupar estratègies per minimitzar les barreres a l’aprenentatge.

Per tant s'orienta l'activitat formativa, com ja s'ha dit, cap al desenvolupament de pràctiques inclusives a l'aula, és a dir, cap a la planificació, experimentació i avaluació d'estratègies que promoguin un aprenentatge universal entenent aquest com el que oferix oportunitats d'èxit a tots els alumnes, terme introduït a la darrera activitat de la fase anterior.

Un cop definida i compartida la dimensió eminentment pràctica d'aquest itinerari formatiu, es demana als participants que es proposin uns reptes concrets i avaluables al final d'aquest procés.

Es parteix de la identificació de les barreres que l'alumne troba a l'aula per preparar l'acció educativa i la tria de suports adequats per aquesta. Aquest plantejament hauria de servir per facilitar la concreció de les estratègies d'intervenció que es durà a terme durant la fase 3.