Activitat 4. Identifiquem barreres, oferim recursos

ObjectiusAquesta activitat té com a objectiu:

  • Relacionar les orientacions de treball realitzades en la fase de construcció de l’itinerari.

Descripció A partir de les situacions d’aprenentatge treballades en l’activitat anterior, en petits grups es contrastaran els aspectes més rellevants del disseny universal d’aprenentatge en les solucions proposades. Tot seguit, en gran grup, es posarà en comú per tal de recollir les diferents valoracions.


Orientacions de treball

Petit grup 1. Formeu grups de tres/quatre persones, llegiu les solucions proposades i analitzeu-les segons els tres principis del Disseny Universal per l'Aprenentatge (DUA). En podeu afegir de noves.


Full de treball: Solucions DUA

Gran grup 2. Treball en gran grup: posada en comú de les vostres reflexions.


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació


Gran grup 3. Pensem-hi!
Com ja hem vist, un dels objectius més destacats de l'educació és garantir que tots els alumnes, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupin el màxim possible les seves capacitats.

Avançar cap a escoles per a tothom, és un procés de millora constant que implica que tots els alumnes puguin participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtinguin una resposta ajustada a les seves singulars necessitats.

Les expectatives produeixen un poderós efecte en el rendiment dels alumnes. Els estudiants dels quals s’espera, sens dubte, que ho faran bé, tot sovint ho fan bé, mentre que els estudiants que reben constantment més missatges negatius, sovint presenten nivells més baixos de rendiment. Es creu que les expectatives negatives, d'altra banda, actuen com una profecia de l’autorealització que fa que es torni realitat una creença o expectativa que originàriament era falsa.

Heu pensat mai com seria el món vist d’una altra manera?


La indefensión aprendida


El mundo al revés

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 4: Orientacions per a la coordinació

Identifiquem barreres, oferim recursos

En aquesta activitat es pretén reflexionar sobre les possibles solucions que ens aporta el Disseny Universal de l'Aprenentatge. Partint de les situacions educatives treballades en l’activitat 3 es presenten unes solucions dissenyades tenint present el DUA.

Fase 2: Graella activitat 4

Els docents han d’analitzar aquestes solucions identificant els tres principis del disseny universal:

  • Proporcionar múltiples formats per a la presentació
  • Proporcionar múltiples formats per a l’expressió
  • Compromís

Si el formador ho creu convenient, es pot demanar als educadors que subratllin amb tres colors diferents cadascun d’aquests principis en les solucions proposades un cop identificats. En realitzar aquesta activitat, però, moltes solucions estaran subratllades amb dos o tres colors ja que el DUA incorpora el màxim de principis en cada solució. També se’ls demana als assistents que afegeixin noves solucions creades per ells.

En acabar l’activitat, el formador recollirà les aportacions i les valoracions realitzades per l’equip docent.

Per cloure aquesta fase proposem veure els vídeos "La indefensión aprendida" i "El mundo al revés".