Activitat 1. Contrastem la teoria amb la pròpia pràctica docent

ObjectiusAquesta activitat té com a objectiu:

  • Relacionar els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent.

Descripció A partir de la pauta d’observació que cada mestre va complimentar al final de la fase Inicial sobre el visionat d’un vídeo o la lectura d’un article, en petits grups es contrastaran els aspectes més rellevants d’aquests documents relacionats amb cada objectiu de l’itinerari. Aquesta primera part finalitzarà amb una reflexió sobre les possibles aportacions d’aquests documents en la pròpia pràctica docent. Tot seguit es farà una posada en comú en gran grup per tal de recollir les diferents valoracions.

Per acabar, tot l’equip docent veurà el vídeo ¿Te atreves a soñar? Inknowation


Orientacions de treball

Petit grup 1. Formeu grups de tres/quatre persones on hi hagi representants dels que han fet la lectura del text i dels que han vist els vídeos i poseu en comú les vostres anotacions personals. Completeu la graella del següent full de treball amb els aspectes que considereu més rellevants.


Full de treball:Situem-nos (petit grup)

Gran grup 2. Treball en gran grup: posada en comú de les vostres reflexions.


Full de treball:Situem-nos (gran grup)


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació


Gran grup Pensem-hi!
Atendre la diversitat dels alumnes que trobem a l’aula, caminar cap a una escola on tothom pugui avançar, no és un procés fàcil. Més aviat és un camí amb moltes corbes on sovint ens trobem sols i amb dificultats que no sabem com afrontar. Però si creiem que cal oferir a tots els infants la possibilitat de créixer i aprendre dels seus companys conjuntament dins de l’aula, ho viurem com un important repte personal. Malgrat les diferents situacions en què ens trobem, personalment sempre podrem fer un petit pas endavant. Cal que ens proposem metes, que somiem amb el que volem aconseguir i després treballem per fer realitat el nostre somni.

I vosaltres?… Us atreviu a somiar?
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació

Contrastem la teoria amb la pròpia pràctica docent

En aquesta activitat es pretén reflexionar sobre les possibles aportacions dels documents treballats en l’activitat anterior (vídeos i article) i en la pròpia pràctica docent per tal d'evidenciar en quin punt es troba l'equip docent.

La primera tasca està pensada per realitzar-la entre 15 i 20 minuts per no allargar-la en excés i ser, així, més efectius.

El vídeo final clou la primera fase convidant-nos a fer un pas endavant en la nostra tasca com a persones i com a educadors.