Activitat 1. Compartim expectatives

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Reflexionar amb quina intenció s'ha fet aquest itinerari.


 Descripció Us proposem que, a partir d'unes preguntes, reflexioneu sobre què significa Promoure canvis per donar oportunitats a tothom i que compartiu les vostres reflexions amb els companys.


Orientacions de treball

Individual 1. Pren-te dos minuts i pregunta’t:

  • Quina és per a tu la paraula clau del títol Promoure canvis per donar oportunitats a tothom i perquè penses que s'ha escrit aquesta paraula?

Full de treball:Compartim reflexions


Individual 2. Pren-te dos minuts més i pregunta’t:

  • A quines preguntes t’agradaria poder donar resposta al llarg de l’itinerari?

Full de treball:Compartim expectatives


Recolliu les vostres reflexions i poseu-les a la carpeta de formació.


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formacióORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació


Compartim expectatives

En aquesta primera activitat es demana una reflexió personal al professorat. De manera individual, cada participant ha de triar la paraula que consideri més rellevant (clau) del títol de l’itinerari "Promoure canvis per donar oportunitats a tothom" i ha d’exposar breument per escrit els motius de la seva tria.

Ha de ser una dinàmica ràpida per recollir les idees que tenen més potència per a cadascú. Un cop passats un parell de minuts, es fa una posada en comú amb tot el grup en la que la persona dinamitzadora ha de recollir de forma esquemàtica i a la vista de tothom les paraules i els arguments que les omplen de significat. No s’ha de consensuar una sola paraula sinó que es tracta de dotar de sentit comú la frase que configura el títol de la formació. Això ha de servir per explicitar els objectius de la formació i fer-los seus. Aquest esquema els ajudarà a crear-se una imatge del que trobaran al curs. Cal fer-lo gran i visual perquè tothom el pugui seguir mentre el confegim amb les aportacions de tothom (pissarra, full gran…) Finalment li farem una fotografia que recollirem a la “Carpeta de formació”.

Tot seguit es demana que es formulin preguntes a les que volen obtenir resposta amb aquest itinerari formatiu. Tots tenim interrogants en relació a l’atenció a la diversitat, qüestions que ens preocupen o aspectes que no sabem com tirar endavant. Quan ens formulem una pregunta concretem molt allò que volem, destriem el que creiem primordial i ho prioritzem. En aquesta activitat es pretén crear un espai perquè cadascú manifesti i comparteixi les seves preguntes per fer una “foto de grup”. Passar del jo al nosaltres és molt important per poder-se plantejar reptes comuns.

En aquest cas no es tracta d'expressar el que vull (tenir més recursos, saber més sobre…) sinó plantejar interrogants: De quina manera…? Com puc aconseguir més participació d'alumnes que…? Com he de plantejar o quines característiques ha de tenir una activitat per…?

També es fa una recollida col·lectiva i, de forma endreçada, es procura la visualització de les expectatives col·lectives de l'activitat. Novament la recollida es farà de forma esquemàtica, respectant la paraula clau de l’interrogant plantejat per cada participant i agrupant-les per similitud. Farem una fotografia que recollirem a la “Carpeta de formació”.