Activitat 2. Com replantegem una activitat existent?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Analitzar propostes d’activitats per millorar-les amb l’ús de les TAC


 Descripció
A partir de les proposta didàctica , analitzarem quin entorn d’aprenentatge seria el més adequat i quines propostes d’activitats són susceptibles de millora mitjançant l’ús de les TAC.
Orientacions de treball


1. Entreu a la fitxa de l'ARC Els dies internacionals de les Nacions Unides i repasseu conjuntament les activitats proposades, comenteu com podria modificar-se per introduir l'ús de les TAC amb més profunditat.


2. En petit grup proposeu o modifiqueu dues activitats amb l’objectiu d’explorar la possibilitat de realitzar-les amb l’ús de tecnologies i valorar què aporta aquest fet. Recolliu l’anàlisi a la graella__f3b1a2


3. En gran grup, poseu en comú les conclusions del que heu analitzat en petit grup.
MaterialsDocument per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació

graella_f3b1a2 (individual)