Activitat 1. On cerquem i què trobem: materials, activitats, seqüències i propostes didàctiques

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Conèixer llocs a la xarxa on trobar propostes didàctiques amb ús de les TAC
  • Analitzar exemples de pràctiques amb ús de les TAC per tal de compartir criteris


 Descripció Després de la presentació de diferents llocs on poder trobar propostes didàctiques, analitzareu en petit grup algunes pràctiques que permeten exemplificar activitats diverses, inserides en el currículum de l'ESO i el Batxillerat, amb un ús significatiu de les TAC.
Orientacions de treball


1. En gran grup es presenten els lloc de la XTEC on es poden trobar experiències docents, seqüències didàctiques i propostes d’activitats amb l’ús de les TAC

Experiències


Participació en projectes col·laboratius


Projectes telemàtics

ESO

Batxillerat


Webquestes

ESO

Batxillerat


Caceres del tresor

ESO

Batxillerat


Seqüències didàctiques


2. En petit grup analitzareu algunes pràctiques d’aula amb ús de les TAC i recollireu la informació en la graella_f2a1 per tal de poder-la traspassar posteriorment a la resta de companyes i companys. L’objectiu és analitzar tant el desenvolupament de l’activitat com el producte resultant i debatre quins avantatges i/o inconvenients comporta l’ús de les TAC en la seva realització.


Pràctiques a analitzar:


La nostra, una terra inquieta? (2n ESO)


El fil de les clàssiques (ESO i Batxillerat)


Treball de síntesi telecol·laboratiu 'Les nostres comarques i l'aigua' (1r cicle de l'ESO)


L'univers i el sistema solar (1r d'ESO)


Las aventuras de Ulises (2n d'ESO)


Som sostenibles (2n d'ESO)


3. En gran grup es posarà en comú cadascuna de les activitats analitzades.
Materials