Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 3 hores

Objectius

  • Reflexionar sobre el procés de canvi observat en el centre com a resultat de la formació i el debat.
  • Reflexionar sobre l’evolució individual com a resultat de la formació i la interacció entre iguals.
  • Acordar els aspectes a consolidar com a centre a partir de l’anàlisi anterior.



Activitats

  • Activitat 1: Reflexió final individual i de centre: on érem? on som?
  • Activitat 2: Reflexió final i acords de centre.