Fase 3: Fase de construcció i experimentació
Durada orientativa de la fase: 19 hores

Objectius

  • Dissenyar una pràctica d'aula amb l'ús de les TAC
  • Experimentar la pràctica dissenyada a l'aulaBlocs


En aquesta fase hi trobareu les activitats en dos blocs de treball:

  • Bloc 1: Disseny d'una pràctica a l'aula
  • Bloc 2: Experimentació de la pràctica a l'aula