Fase 3. Bloc 2. Experimentació de la pràctica a l'aula
Durada orientativa del bloc: 9 hores

Objectius

  • Compartir les propostes dissenyades individualment.
  • Aplicar la pràctica dissenyada a l’aula.
  • Reflexionar i valorar, de forma individual, la implementació de l’activitat a l’aula.Activitats

  • Activitat 1: Compartim les propostes d'activitats
  • Activitat 2: Aplicació a l'aula
  • Activitat 3: Reflexió individual sobre la pràctica i valoració