Fase 3. Bloc 1. Disseny d'una pràctica a l'aula
Durada orientativa del bloc: 10 hores

Objectius

* Analitzar propostes d’activitats per millorar-les amb l’ús de les TAC

* Seleccionar una pràctica a l’aula que es dugui a terme habitualment que sigui susceptible de millora amb la incorporació de les TAC o una de nova i programar-ne el desenvolupament.

* Conèixer eines digitals d’avaluació.Activitats

  • Activitat 1: Anàlisi d'experiències utilitzant aplicacions 2.0
  • Activitat 2: Com replantegem una activitat existent?
  • Activitat 3: Què i com avaluem amb les TAC?
  • Activitat 4: Inici del disseny d'experimentació a l'aula