Fase 2: Fase de planificació.
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Analitzar diferents portals de continguts
  • Analitzar exemples de pràctiques amb ús de les TAC
  • Emprar i organitzar eines de gestió de coneixement
  • Conèixer aplicacions 2.0 amb usos educatius


Activitats

  • Activitat 1: On cerquem i què trobem: materials, activitats, seqüències i propostes didàctiques
  • Activitat 2: Fem un portafolis digital
  • Activitat 3: Les aplicacions 2.0 a l'aula