Fase 1: Fase inicial.
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

 • Definir el terme TAC i compartir la significació dels principals conceptes relacionats.
 • Reflexionar al voltant del procés d’aprenentatge de l’alumnat i el paper de les TAC.
 • Establir els components metodològics relacionats amb l’ús de les TAC.
 • Reflexionar sobre les línies generals del centre quant a l’ús de les TAC.
 • Compartir les actuacions individuals respecte les TAC.
 • Identificar les necessitats a nivell de centre i a nivell individual per a l’ús de les TAC.
 • Definir quines serien les línies de futur del centre respecte de l'ús general de les TAC.Activitats

 • Activitat 1: Què volem dir quan parlem de TAC?
 • Activitat 2: I en el nostre centre, què fem?
 • Activitat 3: Una reflexió personal.
 • Activitat 4: Quins recursos digitals utilitzem?