Activitat 4. Escoltem la veu dels alumnes.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Avaluar els resultats de la posada en pràctica de la dinàmica o instruments d'avaluació formativa individualment, tot recollint la veu dels propis alumnes.


 Descripció
La finalitat de l'activitat és obtenir alguna evidència sobre la implementació de l'instrument o dinàmica des del punt de vista de l'alumnat, per mitjà d'una activitat formal o informal en què els alumnes hagin de valorar la pràctica: què han après, si podrien aplicar el que han après en altres situacions, si això els fa ser més conscients del propi aprenentatge que abans, si tenen més eines per seguir aprenent millor, etc. Conèixer la veu dels aprenents ens permet saber si la dinàmica o instrument incorporat els és útil en el seu procés d'aprenentatge. Recordem que la incorporació per si mateixa d'un instrument, si no va acompanyada de retroalimentació per part del docent, no canvia substancialment els processos.
Orientacions de treball


Individual 1. Recolliu alguna evidència sobre la implementació de l'instrument o dinàmica des del punt de vista de l'alumnat, per mitjà d'una activitat formal o informal en què els alumnes hagin de valorar la pràctica. Algunes qüestions clau poden ser:

  • què han après fent la pràctica?
  • creuen que podrien aplicar el que han après en altres situacions semblants?
  • els ajuda a conèixer millor el grau de qualitat requerit de les produccions?
  • els ajuda a autoavaluar-se i a millorar?
  • quins elements de millora dels instruments proposarien?


2. Poseu en comú les valoracions dels alumnes i documenteu per escrit els elements coincidents d'aquestes valoracions. Aquest és el sisè document de la carpeta de formació.
Materials


Document per a la carpeta de formació