Activitat 2. Confeccionem i implementem amb l'alumnat una rúbrica.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Confeccionar una rúbrica amb l'alumnat a partir de la base d'orientació.
  • Posar en pràctica la rúbrica per ajustar-la.


 Descripció
L'activitat consisteix a confeccionar i implementar amb l'alumnat una rúbrica, realitzada a partir de la base d'orientació de l'activitat anterior. Pot ser una tasca individual o compartida amb algun altre docent. La finalitat d'aquesta activitat és posar en pràctica de manera sistemàtica la rúbrica, tot involucrant els alumnes, ja que és així com en poden copsar la utilitat per a la pròpia regulació. Segurament, si és el primer cop que els alumnes s'enfronten amb la creació d'una rúbrica, necessitaran l'ajut del professorat.
Orientacions de treball


1. Visualitzeu el vídeo La rúbrica explicada pels alumnes, en què els alumnes expliquen amb les seves paraules què és una rúbrica i com s'elabora. Compartiu el que verbalitzen els alumnes amb relació a la utilitat de la rúbrica a favor del seu aprenentatge.


Individual 2. A partir d'alguns exemples de tasques resoltes seguint la base d'orientació anterior, deixeu que els alumnes, per petits grups, identifiquin d'una manera informal els criteris que fan que la tasca estigui ben resolta. Les preguntes clau serien: "la tasca estarà ben resolta si…", o bé "la resolució de la tasca és millorable perquè…" Les qüestions que surtin es poden portar al gran grup per arribar a conclusions sobre la qualitat desitjable de les produccions.


Individual 3. Comenceu a elaborar la rúbrica a partir de la base d'orientació. A la columna de l'esquerra (criteris de realització) posareu els passos de la base d'orientació, sempre enunciats amb un verb d'acció. A partir de l'exercici anterior, en què els alumnes hauran vist exemples de tasques ben resoltes o millorables, han de ser capaços d'aportar idees per construir els criteris de resultat o categories de qualitat (columnes a l'esquerra). Es poden fer fins a quatre categories de qualitat, però en podrien ser tres. Es recomana que el verb de les categories estigui en primera persona del singular o plural.


Individual 4. Un cop construïda la rúbrica, s'ha d'aplicar a l'avaluació de la tasca. Primer es pot fer una correcció compartida i si alguna categoria no és prou concreta o objectiva, és el moment de millorar-la. A partir d'aquí, els alumnes poden usar la rúbrica per autoavaluar-se o coavaluar-se. La pregunta clau seria: "està/estic fent bé els passos que cal seguir per resoldre la tasca amb la qualitat desitjable? Si no, què em falta per millorar?". Els documents "Pautes per fer una rúbrica amb l'alumnat" i "Full d'indicadors per a la revisió de les rúbriques realitzades per l'alumnat" poden servir d'ajut per fer aquesta activitat.
Materials