Activitat 1. Confeccionem i implementem amb l'alumnat la base d'orientació d'una tasca.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Compartir amb l'alumnat els objectius, procés i resultats esperables d'una tasca.
  • Confeccionar i implementar amb l'alumnat una base d'orientació de la tasca.


 Descripció
L'activitat consisteix a confeccionar i implementar amb l'alumnat una base d'orientació que li serveixi de guia per elaborar o resoldre una tasca i posar a la pràctica a l'aula. La finalitat d'aquesta activitat és posar en pràctica de manera sistemàtica un senzill instrument, la base d'orientació, que pot ajudar a l'autoregulació dels alumnes.
Orientacions de treball


Individual 1. Compartiu amb l'alumnat la tasca a realitzar o avaluar. S'aconsella començar amb una tasca senzilla, coneguda i treballada amb l'alumnat. Involucreu els alumnes perquè reflexionin sobre quins són els objectius, procés i resultats esperables de la tasca. Es poden posar en comú algunes idees clau.


Individual 2. Amb les aportacions dels alumnes (que ho poden fer prèviament per grups petits) consensuem una base d'orientació per realitzar/avaluar la tasca. La pregunta clau que s'han de fer els alumnes és "quins passos he de fer per resoldre correctament la tasca?". El document "Pautes per fer una base d'orientació amb l'alumnat" pot ajudar a fer aquesta activitat.
Materials