Fase 3. Bloc 2. Coneguem dinàmiques i eines d'avaluació formativa.
Durada orientativa del bloc: 4 hores

Objectius

  • Conèixer eines i dinàmiques d'avaluació formativa.
  • Analitzar, des de la pròpia pràctica, fins a quin punt alguns aspectes d'aquestes eines i dinàmiques els apliquem a l'aula i com.
  • Identificar quines eines i dinàmiques es poden desenvolupar en el disseny de l'experimentació a l'aula.Activitats

  • Activitat 1: Posem-nos en la pell de l’aprenent: què vol dir que els aprenents i els docents es retroalimenten?
  • Activitat 2: Coneguem algunes dinàmiques o eines d’avaluació formativa que ajuden a la regulació dels aprenentatges.
  • Activitat 3: Expliquem als companys algunes dinàmiques o eines d’avaluació formativa que ajuden a la regulació dels aprenentatges.