Fase 2: Fase de planificació. Què vol dir avaluar per aprendre?
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Compartir el concepte avaluar per aprendre o avaluació formativa.
  • Contrastar el que cadascú creu amb veus d'experts.
  • Arribar a un acord de centre sobre la importància d'incloure instruments i dinàmiques d'avaluació formativa.Activitats

  • Activitat 1: Què vol dir avaluar per aprendre?
  • Activitat 2: Quins són els punts forts del centre per avançar?
  • Activitat 3: Elaboració del document "Valoració qualitativa dels resultats del qüestionari Avaluar per aprendre. Instruments per a la reflexió interna.