Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 3 hores

En aquesta fase es recullen les conclusions i valoracions del treball realitzat per tot el claustre al llarg de l’itinerari. Per acabar la formació, es concreten els acords de centre i les propostes de futur que caldrà consolidar.

Situem-nos En la fase anterior hem dissenyat i valorat la pràctica realitzada a l’aula. En claustre hem escrit unes conclusions per cicles que han quedat recollides a la Carpeta de formació.

Què ens proposem fer en aquest bloc? En aquesta fase s’acabarà de redactar els criteris metodològics del centre que inclourem al PEC. Valorarem els objectius que ens vam proposar al principi de la formació. Es farà l’avaluació global de la FIC. I per últim cadascú farà una valoració del procés de formació realitzat.

Com ho farem? A partir de les preguntes que us trobeu en els fulls de treball proposats, podreu anar fent una valoració conjunta del treball realitzat en aquesta formació. També caldrà acordar la manera de continuar construint la línia metodològica de l’escola. Reprenent l’autodiagnosi individualment, tothom farà un full de treball d’autoavaluació. La majoria dels documents elaborats en aquesta fase formaran part de la Carpeta de Formació.Activitats