Fase 3: Actualització d'una unitat seqüencial i experimental a l'aula
Durada orientativa de la fase 3: 20hores


La fase es desenvoluparà en dos grans blocs. En el primer es treballarà amb la selecció de criteris metodològics i actuacions per concretar-los a l’aula. En el segon s’experimentaran algunes actuacions al centre per observar els canvis que produeixen en activitats habituals: